webmaster


YENİBOSNA


YENIBOSNA

Merkez Bina ve Servis, Yenibosna
Müşterilerimizin araçlarıyla rahatça girip çıkabileceği bir konumu haizdir. Öncelikli KİA olmak üzere, diğer marka araçlara da 2000 m2'lik kapalı alanda mekanik - elektrik - kaporta ve boya olmak üzere komple hizmet sunulur.

Head Office and Service Shop, Yenibosna
Our head office and service shop in Yenibosna is such situated that our customers can easily enter and exit. In a covered area of 2,000 m2 a complete service is provided by mechanic, electric, bonnet and paint departments.

 

İleri Otomotiv Merkez ve Servis Binası
Yeşilköy havaalanından E6'ya giderken Güneşli kavşağına çıkışta hemen sağ tarafta yer alır. Bu sebeple İLPAR Yenibosna Tesisleri ulaşımı oldukça kolay bir konumdadır.

ILPAR Head Office and Service Shop Building
When driving to E6 from Yeşilköy Airport and before coming to Güneşli junction, our head office and service shop building lies just on the right. That is why ILPAR is very easy to access.

Müşteri Bekleme Salonu
İleri Otomotiv müşterileri araçlarını emin ellere teslim etmenin huzuruyla bekleme salonunda self servis ikramlarından yararlanırken gazete, dergi okuyarak veya televizyon izleyerek vakitlerini değerlendirirler.

Customer Waiting Hall
ILPAR customers can benefit from self-service beverages, can read daily newspapers and magazines or can watch TV to relax while waiting for their vehicles to be repaired by competent ILPAR people.

İleri Otomotiv Yenibosna Servis Personeli
Onlar için her zaman parola: "Önce kalite ve müşteri memnuniyeti."

ILPAR Yenibosna Service Shop Personnel
Our people's watchword is always "Quality and customer satisfaction come first."

Mekanik Servis
Mekanik servisimizde toplam 8 adet lift mevcuttur. Her liftte çalışan tecrübeli ustalar bakım ve tamir esnasında yapmış oldukları işin öneminin farkındadırlar. Ve müşterilerinin can güvenliğini düşünerek müşteri istekleri ve şikayetleri dışında yaklaşık 40 noktadan check-up yaparak araçları zamanında teslim ederler.

Mechanic Section
There are 8 lifts in our mechanic service. Experienced workers responsible from each of these lifts are aware of the importance of their job while making repair and maintenance. Concerning their customer's life safety they make 40-point check-up in addition to solving his complaints. This is done without increasing the delivery time.

Motor Test Cihazları
Alet çalışır, el öğünür demişler. Gerçekten de özel test cihazları olmadan araçlara ait arızaların bulunması çok zor. İleri Otomotiv'de Hi-Scan Pro ve BOSCH test cihazlarıyla aracınızdaki motor emisyon ve ateşleme sistemleri, otomatik şanzıman, ABS, Airbag, vs. sistemler test ve kontrol edilir. Adeta aracınızın kalp atışları ve nabzı takip edilir. Böylece muhtemel arızalar önceden tespit edilerek ileride olabilecek arıza ve hasarların önüne geçilmiş olur.

Motor Test Devices
There is an old saying that "Devices work, people boast." This is very true in that it is very difficult to catch the vehicle problems without special test devices. At ILPAR, with the help of Hi-Scan Pro and Bosch test devices, we control and test your vehicle's motor emission and ignition, automatic transmission, ABS, airbag and etc. systems. So to speak, we listen to your vehicle's heart beats and feel its puls. By doing so, we hope to find and repair likely breakdowns before happening and try to prevent more costly breakdowns and wrecks which possible in the future.

Fren ve Amortisör Test Cihazları
Önce güvenlik prensibini ilke edinmiş İleri Otomotiv'in tecrübeli teknik personeli servise gelen araçların fren ve süspansiyon sistemlerini özel test cihazlarıyla dikkatli bir şekilde kontrol ederler. Böylece muhtemel arızaları önceden tespit ederek aracı ve araç sahibinin hayatını riske sokmazlar.

Brake and Shock Absorber Test Devices
Experienced technical personnel of ILPAR, who adopt "Safety First" principle, carefully test and control brake and shock absorber systems of each vehicle entered into ILPAR borders. Therefore, they aim to catch probable breakdowns before being too late and to protect the vehicle and the owners from risky situations.

Kaporta Düzeltme Servisi
İleri Otomotiv'de gerekmedikçe kaporta parçası değiştirilmez. Punto makineleri kullanılarak araçlara ait kaporta parçaları en iyi bir şekilde düzeltilir, istenen randıman alınır. Böylece hem araç sahibine hem de milli ekonomiye katkıda bulunulmuş olur.

Bonnet Smooth Section
At ILPAR, we do not change any bonnet parts unless necessary or wanted. We do our best to smooth bonnet using point welding machines. Thus, we contribute to both our customer's budget and national economy.

Çektirme Robotu
Ağır hasarlı araçlar çektirme robotuna bağlanır. Böylece kazalardan dolayı şasede meydana gelen şase kayıklıkları ve kaçıklıkları bu robot sayesinde milimetre mertebesinde hassasiyetle senteye getirilir.

Tug Robot
Wrecks are given to tug robot. Its wavy surface, which is caused by accidents, smoothed and corrected into one and the original line or level in millimetric measures.

Boya Fırını
Boya atılırken ortamın tozsuz olması çok mühimdir. Aksi takdirde boya atıldıktan sonra havadaki tozlar boyanın üzerine yapışacaktır. Fırınlı boyada ise giren ve çıkan hava toza karşı filtre edilerek boyada istenen kalite elde edilir. Boya atılmadan önce aracın boyanmayacak kısımları maskelenir. Daha sonra da boyanacak bölge tam bir dikkat ile boyanır ve fırın uygun bir ısı derecesine ayarlanarak boyanan kısmın kısa zamanda kuruması temin edilir.
GÜNGÖREN

Paint Oven
It is very important to have a dustless environment while painting. Otherwise, dusts drop on and stick to painted areas. In paint oven however, coming and going air are filtered against dust and required quality is provided. Before painting, unwanted surfaces are covered. Later, paint is done at full care. At painting, vehicle is left in oven for some time to dry at suitable temperature.


GUNGOREN

İleri Otomotiv Güngören Servisi
8 lift bulunan bu servisimiz yaklaşık 6 senedir bu binada hizmet vermektedir. Bu servisimizde motor test cihazları, bilgisayarlı rot-balans test cihazı mevcut olup servis alanı 1.000 m2'dir. Yedek parça depomuz ise 700 m2'dir. 1.000 m2'lik fırın boya ve kaporta bölümümüz ise bir alt katta hizmet vermektedir.

ILPAR Gungoren Service Shop
This service shop has been operated at the building in photo for 6 years. It has 8 lifts, motor and computerized rod-balance test devices. Service area is 1,000 m2. Spare parts warehouse is 700 m2. Another 1,000 m2 in lower floor is for paint oven and bonnet departments.

Müşterinin servise girdiği an. Siz Onun İLPAR Servisi'ne olan güvenini gözlerinden okuyabilirsiniz.

This is the instant our customer entered into the service shop. You can see his confidence at ILPAR by looking at his eyes.

İleri Otomotiv Güngören Servis Personeli
Onlar her zaman bir takım heyecanıyla çalışırlar.

ILPAR Güngören Service Shop Personnel
They always work with team spirit and enthusiasm.